REKLAMAČNÝ PORIADOK

Postup pri reklamácii tovaru

  • Uschovajte si doklad o nákupe výrobku s predajne alebo  e-shopu alples.

 

  • Skôr než nás kontaktujete, si prosím pripravte tento doklad. Zjednodušíte tak našu vzájomnú komunikáciu.

 

  • Ak zistíte chybu alebo poškodenie zakúpeného tovaru, bezodkladne nás kontaktujte na e-mailovej adrese info@alples.sk . Reklamáciu môžete podať aj osobne v našej predajni, taktiež s pripraveným dokladom o kúpe.

 

  • Tovar ani jeho časti nie je potrebné nikam voziť. Najprv kontaktujte našich pracovníkov a s nimi sa dohodnete na ďalšom postupe.

Postup pri reklamácii tovaru

Ak podávate reklamáciu e-mailom alebo aj osobne, vždy musí obsahovať nasledujúce daje:

  • Číslo zmluvy / objednávky
  • Meno a priezvisko
  • Telefón, e-mail
  • Názov tovaru
  • Opis chyby
  • Ak je to možné tak aj ilustračné fotografie

Lehota na vyriešenie reklamácie

Vašu reklamáciu sa vynasnažíme vyriešiť v čo najkratšom čase, najneskôr v zákonom stanovenej lehote.

Reklamáciu môžete podať na emailovú adresu info@alples.sk alebo na pobočke na adrese Bratislavská 571, 911 05 Trenčín so splnenými podmienkami a vyplnením PDF formulárom ktorý nájdete TU.